בשנים האחרונות זכינו בעז"ה שיעברו בשערי בית הספר לאימון BSD מאות בוגרים, חלק מהבוגרים ממשיך לעסוק באימון כמקצוע לחיים וחלק מהמשתתפים בחרו לשדרג באמצעות הכלים הנלמדים תחומים שונים בחיי עצמם. גם אני לומד כל יום מחדש ונפעם בכל פעם מחדש לנוכח גילויים חדשים על עצמי ועל העולם.

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa3

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa4

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa5

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa6

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa7

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa8

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa11

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa12

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa13

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa14

d7a9d7a7d795d7a4d799d7aa15