First lesson

מפגש ראשון

דת מקצוע האימון. מה זה אימון. מהו אימון יהודי. חמשת יסודות האימון היהודי

Second lesson

מפגש שני

.אימון אישי עם יהונתן. מה אתה רוצה? לעבוד עם יומן. פחד ממחויבות. החלטה

Third lesson

מפגש שלישי

ניהול יומן ככלי להגשמת יעדים. שלושת מסלולי האימון: הגשמה איזון ותהליך השיבה

Fourth lesson

מפגש רביעי

יהונתן בוחר בתהליך השיבה. האירוע עם נהג המשאית. זיהוי פערים. הפער כהזדמנות

Fifth lesson

מפגש חמישי

יהונתן מזהה דפוסים בחיי היום יום ואת הדפוס שמנהל אותו : אובדן שליטה.

Sixth lesson

מפגש שישי

היומן כראי. פער בין מצוי לרצוי וההחלטה להשקיע יותר במשפחה ובילדים על מה לוותר ומה לעשות כדי להצליח בהגשמת הרצוי

Seventh lesson

מפגש שביעי

זיהוי פרכדיגמא - מחשבת המעשה. "הטייס האוטומטי". זיהוי עמדה - הפרשנות של החיים המולידה את הפרכדיגמא

Eighth lesson

מפגש שמיני

העמדה היא קומת השינוי. יהונתן מגלה את כוחות נפש, המקור והטבע הנדרשים לצורך עשיית שינוי בחייו. מעצב לו כמ"ז: כרטיס מהות זיהוי אישי

Nine lesson

מפגש תשיעי

יוהנתן בוחר עמדה, פרכדיגמא ודפוס חדשים, איתם ינהל מעתה את חייו

Tenth lesson

מפגש עשירי

מפגש מסכם. שיחזור מהלך האימון. חזון כשיחה עם העתיד. יהונתן מגלה מה קיבל מהאימון