הסוד הראשון : לפני אימון כיוונון


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

לפני כל אימון בחיים, כדאי לעשות עצירה.
העצירה היא כדי לשאול לאן אנחנו מתקדמים? לאן אנחנו רוצים להגיע?

הסוד השני : הפסיכולוגיה היהודית מתקדמת מהשאר


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

מהם היתרונות של פסיכולוגיה המשולבת עם יראת שמיים? האם פסיכולוגיה לבד אינה מספיקה?

הסוד השלישי : האדם הוא עולם ומקדש


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

כשנוצר פער בין האדם לבין מי שהוא רוצה להיות, מה הוא צריך לעשות?
האם הוא צריך לרוץ קדימה בחיפוש אחר פתרון לפער, או שהוא הוא צריך להישאר במקום ולחפש בו את הפתרון?

הסוד הרביעי : אמונה אמון


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

אימון ואמונה, שניהם תהליכים שמצריכים עבודה פנימית שלא יכולה להגיע מבחוץ

הסוד החמישי : אימון הוא שיבת האדם אל עצמיותו המקורית


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

על האדם להקשיב לצליל הבא מתוכו ולשים לב האם הצליל מזייף, האם האדם יוצר את הצליל הנכון לו

הסוד השישי : לאדם כל התשובות


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

כל השאלות של האדם וכל התשובות של האדם נמצאות בתוכו ושם הוא צריך לחפש אותן

הסוד השביעי : הקשבת ואהבת


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

הסוד השמיני : קסם השאלה הנשאלת


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

הנקודה ממנה האדם נמנע, היא השאלה, והאדם מוכן לעשות הכל רק לא לגעת בנקודה הרגישה והאמיתית לו ביותר

הסוד התשיעי : פער


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

הסוד העשירי : כמ"ז


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

כדי שאדם יבחן את מעשיו הוא צריך לראות האם מעשיו נעשים מהמקום הבהמי, האלוקי או השכלי?

הסוד האחד עשר : בקשה לאימון לאור הקמ"ז


פורסם בתאריך 7 בספט׳ 2012

מהי הדרך הפרקטית של האדם להתגבר על הפער בין מקומו לבין היכן שהוא מעוניין להיות? כיצד עושים זאת?