חזון פירושו לדעת מי אתה, לאן אתה הולך, מה מנחה אותך בדרכך, איך תפעל למימושו. חזון איננו תמונה על הקיר, חזון אמיתי יש ליישם, לא למסגר. תהליך עיצוב החזון הוא
חלק בלתי נפרד מההבטחה שהוא יתממש בפועל. חזון שאין בו רטט רגשי, אומץ ומחויבות, אי אפשר להגשימו.

מבנה החזון – כמו סולם מלמעלה למטה:

שליחות: מה אתה רוצה? מהי השליחות שלך, באיזה עולם אתה רוצה לחיות?

יעוד: איך אתה בוחר להגשים את השליחות שלך? מה באת לתת לעולם? באיזה תחום?

מי הם – השדה, הכלים, האנשים, איתם תפעל כדי שהשליחות תתממש?

ערכים: מהם הערכים על פיהם תנהל את חייך, תגשים את החזון שלך? ערכים מספקים כללי אמונה והתנהגות בדרך להגשמת המטרה הם עונים על השאלות "על פי מה
אתה רוצה לחיות?" עליהם להיות מוסברים היטב, כדי שיהיה אפשר לדעת בדיוק איזו התנהגות ממחישה שהערך מיושם. יש לפעול לפי הערכים בעקביות, שאם לא כן, אין הם אלא "כוונות טובות".

תמונת העתיד: מה יקרה בפועל עם החזון שלי בעוד 10 שנים? איך נראים חייך? תמונת העתיד, כפי שאתה מצייר שתהיה בעוד 10 שנים, היא יסוד חיוני של חזון. כוחה של תמונת העתיד פועל כשהאדם מתמקד במה שהוא מנסה ליצור, לא במה שהוא מנסה לאבד ולכן היא נאמרת בשפה חיובית. כוחה של תמונת העתיד פועל כשמתמקדים בתוצאה הסופית, לא בתהליך המוביל אליה. תמונה שלמה עד כדי שאתה באמת רואה איך זה נראה בעתיד בעז"ה.

משימות (תאכלעס): מה תעשה בפועל, או מה יש לעשות למימוש היעדים שלך? מה צריך להעשות למרות שאינך יודע לעשות בעצמך?

פרוייקט לפריצת דרך-פפ"ד:
כדי לנהל את מימוש החזון, היקפו וקצב הפיכתו מאפשרות למציאות, נדרשת רמה גבוהה יותר של מוחשיות והתמקדות. אחת הדרכים ליצור מוחשיות והתמקדות, היא להמציא אפשרות לקפיצה בהיקף ובקצב מימושו של החזון, בעזרת הכלי "פרויקט לפריצת דרך".

הפרויקט ינוסח כתוצאה, ויתפתח על ציר זמן מוגדר. התוצאה שתיבחר תהיה כזו, שאינה ניתנת להשגה ברמת החשיבה וביכולת הביצוע הנוכחיים שלך ואשר תרומתה גבוהה בהרבה מן הצפוי והמקובל. הצבת תוצאה נועזת למימוש, תיפתח בפניך שדה חדש של אפשרויות ולמימושה יהיה ערך רב בקידום החזון.

כדי להשיג תוצאה זו, תצטרך להכשיר את עצמך בתחומים חדשים, הנדרשים לך, כדי לפתח את העתיד שלקחת על עצמך לממש. בכך תפתח את יכולתך להשיג לא רק את התוצאה הנקובה, אלא מגוון רחב של תוצאות, שלא יכולת להגיע אליהן עד כה. רצוי, שהתוצאה שתבחרי תהיה גבוהה מספיק כדי למשוך אותך כלפי מעלה, ולגבור על הפיתוי להמשיך בדרכים ובכלים המוכרים, ובכך לאפשר את פריצות הדרך- ובו זמנית, לא גבוהה מידי, כדי לא לרפות ידיים או להוליך לכישלון בטוח.

מבנים לקיומו של החזון: ° התמקדות קבועה בחזון ° תמונה ברורה של העתיד ° פרויקט לפריצת דרך ° תכנית עבודה כללית ל 5- שנים ° תכנית עבודה מפורטת ומדדים לשנה הקרובה ° ושוב פרויקט לפריצת דרך.